Το νέο Δ.Σ. του Αθηναϊκού Α.Σ. Εκτύπωση E-mail
 

 

DS ATHNE_2016_2017Συνεδρίασε την 27η Ιουνίου 2016 και ώρα 20:30 το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2016, με θέμα τη σύγκλιση σε Σώμα των μελών του νέου Δ.Σ. Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρόντα 12 από τα 15 μέλη που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες, αποφασίστηκε ομόφωνα η νέα σύνθεση του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΣΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣ,

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΤΣΙΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΨΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ